Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο
Eκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Οι Αρχές και Αξίες που καθορίζουν το σχεδιασμό των παιδαγωγικών προγραμμάτων μας στα τμήματα βρεφών – προνηπίων – νηπίων.

 • Σεβασμός της παιδικής ηλικίας, ως ένα μοναδικό και πολύτιμο στάδιο στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής δίνοντας αξία στην ποιότητα της ζωής των παιδιών στο παρόν.
 • Στήριξη της εργασίας μας στη γνώση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται και μαθαίνουν τα παιδιά.
 • Εκτίμηση και υποστήριξη των στενών δεσμών ανάμεσα στο παιδί και την οικογένειά του.
 • Αναγνώριση του ότι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα παιδιά, αν τα δούμε μέσα από το πλαίσιο της οικογένειας, της κουλτούρας και της κοινωνίας που ζουν.
 • Σεβασμός στην αξιοπρέπεια, την αξία και μοναδικότητα του κάθε παιδιού, μέλους της οικογένειας και συναδέλφου.
 • Βοήθεια των παιδιών, αλλά και των γονιών, να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, μέσα σ’ ένα πλαίσιο σχέσεων που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την αποδοχή.DSC01432.JPGΜέσα στα πιο πάνω πλαίσια  αναπτύσσονται  τα προγράμματα μας  και υλοποιούνται  βάσει και των δικών μας κατευθυντήριων γραμμών που είναι :

α)Η δημιουργία θετικών σχέσεων παιδαγωγού προς παιδί 

β) Παιδί προς παιδί 

γ) Παιδαγωγού προς γονιό.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων μας στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέροντας τους ερεθίσματα για παρατήρηση , επικοινωνία, πειραματισμό, διερεύνηση, διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, ανάπτυξη διαδικασιών κατανόησης, καθορισμό στόχων και επίλυση προβλημάτων.


cam01217Μέσα από τα προγράμματά μας επιχειρείται σωστή κοινωνικοποίηση, δημιουργία ζεστής ατμόσφαιρας για το βρέφος-παιδί και παροχή ερεθισμάτων για μάθηση μέσω της εξερεύνησης που είναι βασική στη βρεφική-προνηπιακή και νηπιακή ηλικία.

Η συμβολή των παιδαγωγών είναι καθοριστική στην ποιότητα των προγραμμάτων μας. Οι ιδέες και εισηγήσεις τους  είναι πολύ σημαντικές και προσφέρουν θετικά στην εξέλιξη και την εφαρμογή των προγραμμάτων μας.

Η ποιότητα των προγραμμάτων μας επικεντρώνεται στην κάλυψη των  τριών βασικών αναγκών των βρεφών και μικρών παιδιών.

 1. Στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.
 2. Στη δημιουργία σταθερών θετικών σχέσεων μεταξύ παιδαγωγών - παιδιών- οικογένειας.
 3. Στην παροχή ευκαιριών για μάθηση και ανάπτυξη μέσα από θετικές εμπειρίες και ερεθίσματα.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα υλοποιείται με άξονα την Παιδαγωγική μέσω στόχων: Οι παιδαγωγοί, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, θέτουν τους βασικούς, έμμεσους και γενικούς παιδαγωγικούς στόχους. Οι παιδαγωγοί στη συνέχεια καταγράφουν το κατά πόσο το κάθε παιδί ανταποκρίθηκε σ’ αυτούς . Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζουν την πρόοδο του κάθε παιδιού σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και πού πρέπει να επιμείνουν περισσότερο είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο.


Ακολουθούμε Βιωματική / επικοινωνιακή και ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας Εφαρμόζουμε τη μέθοδο
Project. Η οποία εμπλέκει ενεργητικά τα παιδιά στη διαδικασία μάθησης.

Αυτή η μέθοδος βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να μαθαίνουν δίνοντας έμφαση στο να μάθουν από μόνα τους να χτίζουν τη γνώση τους, βασισμένα στην προηγούμενη εμπειρία τους.
• Τα βοηθά να μάθουν μέσα από τη συνεργασία καθώς και να μάθουν ξεπερνώντας τα γνωστικά εμπόδια

Σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζει η συνεργασία στη μάθηση, πώς δηλαδή τα παιδιά μέσα από την αλληλεπίδραση των βιωμάτων και των εμπειριών τους στην ομάδα κατακτούν τη γνώση.

-Ενισχύει την αυτοoργάνωση και την υπευθυνότητα των παιδιών αφού προκύπτουν κανόνες συμπεριφοράς.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στα κίνητρα που παρέχουμε στα παιδιά, ώστε να μάθουν. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, όταν συναντούν κάποιο γνωστικό εμπόδιο, δηλαδή όταν καλούνται να κάνουν κάτι λίγο δυσκολότερο από αυτό που μπορούν. Έτσι αποφεύγουμε τον κίνδυνο της επανάληψης σε σημείο που να προκαλέσει αδιαφορία, ενώ παράλληλα ενεργοποιούμε το παιδί να μάθει κάτι καινούριο.

-Αφουγκραζόμαστε τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι δραστηριότητες που επιλέγονται  προάγουν το ενδιαφέρον τους και είναι κατανοητές για τα παιδιά κάθε ηλικίας. Επιδιώκουμε τη καλλιέργεια όλων των αισθήσεων τους.

-Η διδακτική ενότητα του ενδιαφέροντος θέματος, θα εξελιχθεί δηλαδή μέσω της αλληλεπίδρασης παιδαγωγού – παιδιών και στοχεύει στην δημιουργία και παραγωγή κάποιου έργου, μια κατασκευής, μιας εξερεύνησης.
-Έχει κοινωνική σημασία γιατί το νηπιαγωγείο ανοίγει προς την κοινωνία ,γίνονται επισκέψεις των παιδιών σε χώρους που σχετίζονται με το θέμα του ενδιαφέροντος τους.

Το αποτέλεσμα του έργο τους τα παιδιά, το παρουσιάζουν, σε άλλες ομάδες παιδιών και φυσικά στους γονείς τους.

Έμφαση στη συναισθηματική υγεία του παιδιού.
• Έχει αποδειχθεί ότι τα συναισθηματικά ώριμα παιδιά έχουν μακροπρόθεσμα καλύτερη εξέλιξη και σχολική και προσωπική.
• Παλιότερα η βαρύτητα στην εκπαίδευση έπεφτε στην γνωστική ανάπτυξη, αδιαφορώντας για τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών.
• Επειδή η νοημοσύνη δεν είναι μονοδιάστατη αλλά πολλαπλή και εκφράζεται με πολλές μορφές, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης άρχισε να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• Ένα παιδί συναισθηματικά ισορροπημένο είναι έτοιμο να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες και το σημαντικότερο να νιώθει αυτοεκτίμηση και να είναι ευτυχισμένο.


Για όλους τους παραπάνω λόγους η συναισθηματική αγωγή αποτελεί βασική επιδίωξη του προγράμματος μας και φροντίζουμε καθημερινά, τόσο μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, όσο και μέσα από τη δική μας στάση και συμπεριφορά και από το κλίμα που δημιουργούμε στην τάξη, να ενισχύουμε την συναισθηματική υγεία των παιδιών.

Η σημασία και τα οφέλη του παιχνιδιού για τα παιδιά.


• Το παιχνίδι για τα παιδιά δεν είναι χάσιμο χρόνου.
• Είναι μια παραγωγική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οποίας το παιδί αποκτά πολλές δεξιότητες.
• Μέσα από το παιχνίδι αποκαλύπτεται συχνά ο τρόπος σκέψης των παιδιών.
Το παιχνίδι εκτός του ότι δίνει απόλαυση και ικανοποίηση στο παιδί είναι και ένα σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη του, καθώς μέσα από αυτό:
• Διοχετεύει την ενεργητικότητα του.
• Ικανοποιεί την περιέργεια του, τη δίψα του για μάθηση και την επιθυμία του για καινούριες εμπειρίες.
• Ενθαρρύνει την αυτονομία και την αυτενέργεια του.
• Προάγει τη φαντασία και την δημιουργικότητα του.
 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων:
• Κινητικών (εξάσκηση λεπτών κινήσεων, συντονισμός κινήσεων, κ.λπ.).
• Κοινωνικών (μαθαίνει να ακολουθεί κανόνες, να συνεργάζεται με τους άλλους, να αναλαμβάνει ρόλους, κ.λπ.).
• Γνωστικών (αντιλαμβάνεται τις ιδιότητες των αντικειμένων, κάνει συνδυασμούς, κ.λπ.).

Συμβάλει στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού.
• Μέσα από το παιχνίδι μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο κάποιων καταστάσεων ή προβλημάτων, καθώς μπορεί να διαφοροποιήσει κάποια δεδομένα της πραγματικότητας έτσι ώστε να φανταστεί ότι έχει το πάνω χέρι.
• Καθώς στο παιχνίδι η πραγματικότητα αναιρείται, το παιδί νιώθει ελεύθερο να εκφραστεί και να δράσει όπως νιώθει χωρίς να φοβάται να εκτεθεί.


Ιδιαίτερα όταν προσπαθεί να ξεπεράσει κάποια εμπειρία που το έχει αναστατώσει, το βλέπουμε να παίζει και να ξαναπαίζει την εμπειρία αυτή στα πλαίσια του συμβολικού παιχνιδιού και της προσποίησης προσπαθώντας να νιώσει ότι ελέγχει την κατάσταση.

Η προσποίηση το βοηθά να επεξεργαστεί την εμπειρία και να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

 


Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ζητήστε νέο εδώ.

Διαδικτυακή Πύλη Γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται για όλα τα ακόλουθα θέματα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Γονέων, χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης:

 • Καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών
 • Φωτογραφικό υλικό
 • Κανονισμοί Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου


 • Σύντομες ανακοινώσεις

  Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις

  Ευχαριστούμε τους Συνεργάτες μας
  • Partner 1
  • Partner 2


  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Όλες οι εργασίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

  Επισκέπτες

  Έχουμε www.reliablecounter.com επισκέπτες συνδεδεμένους

  Αριθμός Επισκέψεων www.reliablecounter.com