Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο
Το προφίλ μας

Ο Λαϊονικός είναι μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό ίδρυμα που προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα – αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά από την πρώιμη προσχολική ηλικία, μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Λειτουργεί σ΄ένα χώρο ασφαλές, χαρούμενο, δημιουργικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε ηλικίας.

Στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό που πέρα από τα τυπικά προσόντα που διαθέτει, αφοσιώνεται στο έργο που έχει αναλάβει. Είναι ανοικτό σε νέες ιδέες - καλές πρακτικές και ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του Λαϊονικού όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η οποία εφαρμόζεται στην όλη λειτουργία του.

DSCF4423

Η στρατηγική και ορθολογιστική λειτουργία των προγραμμάτων του στηρίζεται στην αγαστή συνεργασία και στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Διευθύντριας, των παιδαγωγών καθώς και του βοηθητικού προσωπικού.

Εφαρμόζει αναπτυξιακά κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών. Ενισχύει τη ψυχοσωματική και συναισθηματική ωρίμανση τους σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να καταστούν υγιείς προσωπικότητες.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων του λαμβάνει υπόψη την ατομικότητα του παιδιού, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε ηλικίας. 

Dsc05783Τα παιδαγωγικά προγράμματά του βασίζονται στη βιωματική συνεργατική μάθηση και όχι την απλή μετάδοση γνώσεων. Βοηθούν τα παιδιά από βρεφική ηλικία να αποκτήσουν γνώσεις που έχουν νόημα γι΄αυτά και που βασίζονται στην εξερεύνηση ,την ανακάλυψη στοιχείων και την επίλυση προβλημάτων μέσα από εμπειρίες. Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι, τα διάφορα υλικά, την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και τις κοινωνικές σχέσεις που θα αναπτύξουν με τις παιδαγωγούς, τους συνομηλίκους τους καθώς και με άλλους ενήλικες σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Η συναισθηματική αγωγή των παιδιών αποτελεί βασική επιδίωξη των προγραμμάτων του. Μέσα από τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές των παιδαγωγών και τη δυναμική του περιβάλλοντος μάθησης που δημιουργείται στις ομάδες των παιδιών ενισχύεται και η συναισθηματική υγεία τους.

Είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην πρώιμη και προσχολική ηλικία. Ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα τμήματα βρεφικής, προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας.

Τα προγράμματά του προωθούν την παιδαγωγική της ενεργητικής ακρόασης των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες . Γίνονται παρεμβάσεις στη διαμόρφωση του χώρου σε ελκυστικά κέντρα ενδιαφέροντος - δραστηριοτήτων δημιουργώντας γόνιμο κλίμα για ενεργητική και παραγωγική διάθεση του παιδιού απέναντι στη γνωστική διαδικασία.

DSC05831.JPG

Ενθαρρύνει την καθολική εμπλοκή των γονιών στην καθημερινή ροή των προγραμμάτων του καθώς και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει αποδεικνύοντας έτσι τη συνεχή προώθηση μιας ποιοτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των παιδιών η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών παιδιών αλλά και στις προσδοκίες των γονιών τους.

Δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στενή συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών - γονιών υποστηρίζοντάς τους συμβουλευτικά.

Στοχεύει στην προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης, που αντανακλάται μέσα από τις φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες παιδαγωγών – παιδιών - γονιών.

Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και την σωματική υγεία των παιδιών. Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τα συμπτώματα των παιδικών ασθενιών και μόλις αντιληφθούν αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού που μπορεί να είναι ένδειξη κάποιας ασθένειας ή πυρετού ενημερώνουν αμέσως τους γονείς για οδηγίες. Είναι σεβαστό από τους γονείς ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή παιδιού με υψηλό πυρετό / ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ίδιου του παιδιού αλλά και των άλλων παιδιών.

Βοηθά παράλληλα να εκπληρώνονται οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών για υγιή σωματική ανάπτυξη. Δεν συνιστάται η μεταφορά σνακ ή φαγητού από τους γονείς. Τα παιδιά τρώνε καθημερινά, διατροφικά κατάλληλο φαγητό που περιλαμβάνει και φρέσκα φρούτα και λαχανικά τις εποχής.

Το περιβάλλον του Λαϊονικού καθορίζεται με δείκτες ποιότητας.

 • Στην οργάνωση του περιβάλλοντος του σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. 
 • Οικολογικό περιβάλλον χρησιμοποιούνται μη τοξικές βαφές στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του. Χρησιμοποιείται παιδαγωγικό υλικό – που τα χρώματα και το υλικό των παιχνιδιών δεν περιέχουν τοξικά μέταλλα. 
 • Τηρεί πιστοποιητικό ασφάλειας κινδύνου του οικήματος και του περιβάλλοντος χώρου. 
 • Τηρεί πιστοποιητικό υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Όλα τα παιδιά καλύπτονται με ασφάλεια από ασφαλιστική εταιρεία χωρίς οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.DSC02961.JPG 
 • Έχει σχέδιο άμεσης δράσης – εκκένωσης του οικήματος του από την Πολιτική Άμυνα . Παίρνει τα πιο σύγχρονα μέτρα πρόληψης (αντισεισμικός κανονισμός, πυρασφάλεια, καθημερινή εποπτεία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού από τεχνικό ασφαλείας) ώστε να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του, στην Κύπρο και στο εξωτερικό ώστε να μπορεί να ενσωματώνει νέες παιδαγωγικές καλές πρακτικές στα προγράμματα λειτουργίας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθύντρια και οι παιδαγωγοί έχουν πάθος για το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Λαϊονικός. Νιώθουν περήφανοι για την προσφορά τους και προσπαθούν να ανακαλύπτουν τρόπους για να βελτιώνονται συνεχώς προς όφελος των παιδιών, ώστε και οι γονείς τους να χαίρονται που τα παιδιά τους φοιτούν στο Λαϊονικό.


Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ζητήστε νέο εδώ.

Διαδικτυακή Πύλη Γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται για όλα τα ακόλουθα θέματα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Γονέων, χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης:

 • Καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών
 • Φωτογραφικό υλικό
 • Κανονισμοί Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου


 • Σύντομες ανακοινώσεις

  Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις

  Ευχαριστούμε τους Συνεργάτες μας
  • Partner 1
  • Partner 2


  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Όλες οι εργασίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

  Επισκέπτες

  Έχουμε www.reliablecounter.com επισκέπτες συνδεδεμένους

  Αριθμός Επισκέψεων www.reliablecounter.com