Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο
Μέθοδος project

Το νηπιαγωγείο μας ακολουθεί και αναπτύσσει με τα παιδιά τη βιωματική μέθοδο project. Με τη μέθοδο project δίνεται έμφαση στη μάθηση που στηρίζεται στην πρωτοβουλία και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το θέμα επιλέγεται και εστιάζεται με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το ερέθισμα μπορεί να δοθεί από τα ίδια τα παιδιά 'η από την παιδαγωγό. Το θέμα το οποίο θα επιλεγεί για ανάπτυξη στην τάξη μπορεί να προκύψει και να προέρχεται από οτιδήποτε θα κινήσει την περιέργεια του παιδιού. CAM01885.jpg

Η μέθοδος project χωρίζεται σε τρεις γενικές φάσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Η πρώτη φάση είναι η εκκίνηση του project, με την επιλογή του θέματος, η οποία περιλαμβάνει την ανάδειξη των προϋπαρχουσών γνώσεων των παιδιών. Η παιδαγωγός με μια ιδεοθύελλα αξιολογεί τι ήδη ξέρουν τα παιδιά μέσα από την ανάκληση των προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων τους. Έτσι τα ίδια τα παιδιά αρχίζουν να σχεδιάζουν το project με το τι θέλουν να μάθουν για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και το πως θα το μάθουν, ορίζοντας τα ίδια τους στόχους και τις διαδικασίες. Η δεύτερη φάση, η εξέλιξη του project,  περιλαμβάνει τον προγραμματισμό του θέματος, τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριώνκαι την υλοποίηση δραστηριοτήτων π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται και η δημιουργική έκφραση μέσα από πολλούς κώδικες επικοινωνίας, όπως ζωγραφιά, τραγούδι, παραμύθι, θέατρο, δραματοποίηση. Η τρίτη και τελευταία φάση, η ολοκλήρωση του project, περιλαμβάνει τον τρόπο αξιολόγησης, καθώς και την παρουσίαση του σχεδίου εργασίας π.χ. έκδοση βιβλίου - περιοδικού, οπτικογραφημένη δουλειά, έκθεση των εργασιών στις πινακίδες, επεξήγηση φωτογραφιών κ.λ.π.

DSC08406Κάθε ερευνητικό σχέδιο παιδαγωγικής δράσης που αναπτύσσεται με τη μέθοδο project αποβλέπει α) στην απόκτηση γνώσεων, δηλαδή τα παιδιά να μαθαίνουν, β) στην απόκτηση δεξιοτήτων ( σωματικών, ψυχικών, κινητικών, γνωστικών), δηλαδή τα παιδιά να μαθαίνουν πως να μαθαίνουν και γ) στην απόκτηση αξιών και στάσεων, δηλαδή τα παιδιά να μαθαίνουν πως να ζουν και να ενεργούν.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη μέθοδο project είναι πολλά. Όταν δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να κατευθύνουν τα ίδια τη δουλειά τους και να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, αφοσιώνονται στο να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που κατά την προσχολική ηλικία έχουν πολλές ευκαιρίες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, κατακτούν πολύ εύκολα τις βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, την εκφορά του λόγου και στα μαθηματικά.

DSC05305.JPGΑκόμα ένα όφελος για τα μικρά παιδιά από την προσέγγιση project είναι η ετοιμότητα και η προθυμία με την οποία οι γονείς συμμετέχουν και ενδιαφέρονται γι' αυτό που κάνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στα projects. Πολλές φορές γονείς οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις σε κάποιο  θέμα, γίνονται επισκέπτες του νηπιαγωγείου και απαντούν στις ερωτήσεις των μικρών ερευνητών. Άλλες φορές οι γονείς συνοδεύουν τους μικρούς ερευνητές στις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις, όπου μαθαίνουν κάποια στοιχεία σχετικά με το θέμα μαζί με τα παιδιά τους.

Τα περισσότερα projects ολοκληρώνονται με μια δραστηριότητα η οποία αποτελεί και την κορύφωση του project, που μπορεί να είναι μια επίδειξη των έργων των παιδιών ή μια παρουσίαση με τα όσα έμαθαν τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων οι γονείς εκφράζουν την έκπληξη τους για το πόσα πράγματα έμαθαν τα παιδιά τους.


Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ζητήστε νέο εδώ.

Διαδικτυακή Πύλη Γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται για όλα τα ακόλουθα θέματα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Γονέων, χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης:

 • Καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών
 • Φωτογραφικό υλικό
 • Κανονισμοί Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου


 • Σύντομες ανακοινώσεις

  Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις

  Ευχαριστούμε τους Συνεργάτες μας
  • Partner 1
  • Partner 2


  Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Όλες οι εργασίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

  Επισκέπτες

  Έχουμε www.reliablecounter.com επισκέπτες συνδεδεμένους

  Αριθμός Επισκέψεων www.reliablecounter.com